“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” “kişisel veri” olarak tanımlanmıştır. İşbu özgeçmiş kapsamında Kişisel Verilerimi bilerek ve isteyerek, kendi açık rızam ile firmanıza iş başvurusunda bulunmak amacıyla paylaşmış bulunmaktayım.

Başvurumun şirketiniz tarafından ileride açılacak diğer pozisyonlar için de değerlendirilmesini istiyor ve bildirdiğim tüm kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin belirtilen kanunlar kapsamında Nizam Turizm tarafından saklanması ve işlenmesini onaylıyorum. Tarafıma gönderilecek SMS (kısa mesaj) dahil her türlü elektronik yöntemle yapılacak iletişim faaliyetlerine ve bilgilendirme aramalarına izin veriyorum.

Cw’nizi (Özgeçmiş) info@nizamturizm.com.tr adresine mail olarak iletiniz.